Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nawigacja okruszkowa Nawigacja okruszkowa

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój Oś Priorytetowa III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju Działanie 3.5 Kompleksowe programy szkół wyższych.

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Średnia za ostatni rok studiów

Średnia za ostatni rok studiów

! WAŻNE !
Studenci/tki pierwszego roku studiów II stopnia, którzy nie są absolwentami studiów I stopnia Uniwersytetu Jagiellońskiego zobowiązani są do uzupełnienia informacji na temat średniej z ostatniego roku studiów  do dnia 2.10.2018r.


Informacja na temat średniej musi być udokumentowana przez uczelnie i przesłana do Biura Projektu ZintegrUJ drogą mailową na adres: rekrutacja.zintegruj@uj.edu.pl

 

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Znajdziesz nas tutaj